Actualidade

02/12/2021

A Deputación Provincial da Coruña organiza unha CAMPAÑA DE NEVE na estación invernal de VALGRANDE-PAJARES na que poderán participar os nenos/-as empadroados nun concello da provincia de A Coruña, de 12 a 15 anos inclusive (cumpridos a 31 de decembro de 2021). Terán prioridade os/as nenos/as que non foran a ningunha campaña da neve da Deputación.

 

20/09/2021

No día de hoxe, luns 20 de setembro, publicouse no BOP da Coruña o extracto do acordo do 13 de setembro de 2021 da Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela polo que se aproban as bases e convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do deporte federado ano 2021.

 

O prazo para presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir desta publicación no BOP, é dicir, desde o 21 de setembro ata o 5 de outubro, ambos inclusive.

 

10/08/2021

A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión ordinaria celebrada o 9 de agosto de 2021,  aprobou as Bases reguladoras da convocatoria de cesión de usos das instalacións deportivas municipais para actividades deportivas (adestramentos) e actividades físicas durante a tempada 2021-2022.

Para a presentación das solicitudes deberanse cubrir os formularios que figuran nos trámites establecidos na Sede Electrónica do Concello de Santiago: 

12/07/2021

Apertura do prazo de solicitude de instalacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades deportivas de pretempada previas á competición oficial a realizar durante o mes de agosto e setembro, ambos inclusive.

INFORMACIÓN

SOLICITUDE XERAL

03/06/2021

 

Solicitude de instalacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades, programas, campionatos e outro tipo de eventos deportivos, en xeral, a realizar durante o período do 28 de xuño ao 10 de xullo, ambos inclusive.

Información

Declaración responsable