SOLICITUDE DE USO DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE PRETEMPADA VINCULADAS A COMPETICIÓNS DE ÁMBITO OFICIAL E FEDERATIVO