Medidas restritivas en vigor no ámbito deportivo para Santiago de Compostela

martes, 1 Decembro, 2020

Lembrámosvos, polo seu interese, as medidas restritivas en vigor no ámbito deportivo para Santiago de Compostela: 

ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

 • Actividade deportiva federada: rexerase polos protocolos específicos previstos.
 • Actividade física e deportiva non federada
  • Ao aire libre: práctica individual ou colectiva (só conviventes), sen contar o monitor e sen contacto físico
  • Instalacións e centros deportivos:
   • Só está permitida a práctica individual.
   • Aforo do 50%.
  • Piscinas:
   • De uso deportivo:
    • 50% de aforo, cun máximo de 100 persoas.
    • Obrigatoriedade do uso da máscara para accesos e desprazamentos
    • Recreativas de uso colectivo: peche da actividade.

EVENTOS DEPORTIVOS, ADESTRAMENTOS E COMPETICIÓNS DEPORTIVAS

 • Poderán desenvolverse con público, sempre sentados.
 • Aforo máximo do 50%
  • Ao aire libre: 75 persoas
  • Espazos pechados: 30 persoas
 • Poderase ampliar este límite logo da autorización da Dirección Xeral de Saúde pública
  • Ao aire libre: 150 persoas
  • Espazos pechados: 50 persoas
 • Nas instalacións municipais desenvolveranse a porta pechada