INICIO DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA XIMNASIO NO ESTADIO DE SAN LÁZARO

luns, 11 Marzo, 2013

O local obxecto da reforma está situado dentro do complexo deportivo do Estadio de San Lázaro situado no barrio de San Lázaro en Santiago de Compostela. Preténdese reformar interiormente un dos locais situados na planta baixa de devandito estadio para uso deportivo (ximnasio).


Descrición da intervención


Proponse, aproveitando a forma do local, ter dous espazos diferenciados polo uso. Isto verase reflectido nos pavimentos: unha sala estará dedicada a traballo con máquinas con pavimento de formigón pulido e separada por un sistema de entramado lixeiro, que permite a relación visual entre ambas salas e a outra máis xenérica cun pavimento especial de PVC apto para calquera tipo de actividade vinculada cun ximnasio. Realízanse os cambios necesarios para que o local cumpra a normativa vixente en relación á seguridade de incendio e de accesibilidade. Engádese a instalación dun sistema de renovación de aire e climatización. Considérase necesaria a apertura dun oco na fachada do soportal para permitir o desafogo e a entrada de luz natural no recinto e pintaranse paredes e teitos. Trátanse de pequenas actuacións puntuales que permitan versatilidade nos espazos.


A obra terá un custo total de 49.300 euros (IVE incluído).


Obra financiada pola Deputación Provincial da Coruña


   logo deputación